[metaslider id=586]

Tag: Tiểu khu the Garden

TIỂU KHU THE GARDEN – NGỌC DƯƠNG RIVERSIDE

Ngày 22 tháng 3 năm 2017 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam – Quyết định số: 918/QĐ-UBND  “Phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Ngọc Dương Riverside The Garden tại Phường Điện Dương …